Postliste for 31.08.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
31.08.2018
Regdato:
31.08.2018
Saksnr:
11/335-44
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Referat frå ansvarsmøte 03.05.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.07.2018
Regdato:
31.08.2018
Saksnr:
18/1026-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Marianne Herland
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om norskopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.08.2018
Regdato:
31.08.2018
Saksnr:
18/482-5
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Alf M. Høyrem
Avsendar:
Bjørge Handegård Eikelund
Doktittel:
Arbeidsavtale - pleieassistent Fjærestad. Bjørge Eikelund
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.08.2018
Regdato:
31.08.2018
Saksnr:
18/1012-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Heidrun Grinde
Avsendar:
Astrid Stavseth
Doktittel:
Retur av underskriven husleigekontrakt, Balavegen 21 Astrid Stavseth
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: