Postliste for 31.10.2017

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
30.10.2017
Regdato:
31.10.2017
Saksnr:
16/81-21
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Svar - Orientering om landsomfattande tilsyn i 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.04.2017
Regdato:
31.10.2017
Saksnr:
14/30-34
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Rapport etter språkutgreiing og rådgjeving
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2017
Regdato:
31.10.2017
Saksnr:
17/204-13
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Språkrådet
Doktittel:
Rundskriv om målvedtak etter mållova i samband med kommune- og fylkessamanslåingar - nynorsk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.10.2017
Regdato:
31.10.2017
Saksnr:
17/116-7
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Trygg 24
Doktittel:
Kontrollar Balestrand, oktober 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2017
Regdato:
31.10.2017
Saksnr:
17/646-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Sondre Kleppa Øvrebø
Mottaker:
Husbanken
Doktittel:
Svar - Databehandleravtale til underskrift - behandling av personopplysningar i StartSkudd
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2017
Regdato:
31.10.2017
Saksnr:
17/602-90
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Åge Skrede
Avsendar:
Harald Haugen
Doktittel:
Tilbakemelding til feiaravdelinga
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.09.2017
Regdato:
31.10.2017
Saksnr:
17/825-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Margrethe Vie Myren
Avsendar:
Helge Ottar Ulvestad
Doktittel:
Gjennomgang betalingsordninga ved SYSIKL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2017
Regdato:
31.10.2017
Saksnr:
17/833-1
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Brit Sundgot
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om startlån
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.07.2017
Regdato:
31.10.2017
Saksnr:
17/204-14
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kjellaug Brekkhus
Avsendar:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Kommunesamanslåing og unntak frå lover og reglar etter inndelingslova § 17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2017
Regdato:
31.10.2017
Saksnr:
17/834-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Senter for IKT i utdanningen
Doktittel:
Brev til kommuner og fylkeskommuner om finansiering og ny prismodell for Feide
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2017
Regdato:
31.10.2017
Saksnr:
15/1035-4
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Avsendar:
*************************************
Doktittel:
Søknad om fri
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2017
Regdato:
31.10.2017
Saksnr:
15/1035-5
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Offl. §23, 1. Ledd
Saksh:
Hallbjørg Eidhamar
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Svar - Søknad om fri
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: