Postliste for 31.10.2018

Anmodning om innsyn

Merk av de journalposter du ønsker innsyn i. Fyll deretter ut skjemaet nederst på siden.
Datert:
30.10.2018
Regdato:
31.10.2018
Saksnr:
18/461-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Åge Skrede
Mottaker:
Stryn Betongelement AS
Doktittel:
Løyve til tiltak Verkstadbygg G. Hanevik
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2018
Regdato:
31.10.2018
Saksnr:
16/81-30
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Lise-Lotte Jørgensen
Mottaker:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Doktittel:
Oppfylgning av systemtilsynet.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2018
Regdato:
31.10.2018
Saksnr:
12/930-25
Doktype:
Utgåande
Gradering:
Saksh:
Johannes Sjøtun
Mottaker:
*************************************
Doktittel:
Tilbakeføring av bustadtomt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
31.10.2018
Saksnr:
18/1251-2
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Ken Heine Bakke
Mottaker:
Lensmannen i Høyanger, Nav Balestrand
Doktittel:
Ber om uttale til : Søknad om skjenkeløyve - einskild høve/ ambulerande Friberg kino 02.11.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
31.10.2018
Saksnr:
18/1258-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Gaular kommune
Doktittel:
Ynskjer forslag til namn på vegar/adresseparsellar Gaular kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
31.10.2018
Saksnr:
17/1015-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
Sogn Kulturskule
Doktittel:
Avtale mellom Balestrand kommune og Sogn kulturskule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2018
Regdato:
31.10.2018
Saksnr:
18/1150-4
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Kari Rønnestad
Avsendar:
FAU Sagatun Barnehage
Doktittel:
Rettelse ved svar på uttalelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2018
Regdato:
31.10.2018
Saksnr:
18/1256-1
Doktype:
Utgåande
Saksh:
Jan Erik Thorsnes
Mottaker:
Hunter Douglas Norge AS, Hd Solskjerming AS, Sogn Solskjerming AS
Doktittel:
Solskjerming Sagatun Skule
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2018
Regdato:
31.10.2018
Saksnr:
18/1257-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Eivind Hatlem
Doktittel:
Søknad om erstatning for avlingssvikt - vekstgruppe grovfor
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2018
Regdato:
31.10.2018
Saksnr:
18/1258-2
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Arne Abrahamsen
Avsendar:
Gaular kommune
Doktittel:
Gaular kommune ynskjer forslag til namn på vegar/adresseparsellar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2018
Regdato:
31.10.2018
Saksnr:
18/1274-1
Doktype:
Inngåande
Saksh:
Randi Dale
Avsendar:
Berit Flatheim
Doktittel:
Søknad om erstatnings for avlingssvikt - vekstgruppe grovfor
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2018
Regdato:
31.10.2018
Saksnr:
18/132-10
Doktype:
Inngåande
Gradering:
Saksh:
Svein Feidje
Avsendar:
Eigedomsmekling Sogn og Fjordane
Doktittel:
Utleggspant
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Ber om innsyn i merka saker
Fyll inn namn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende førespurnaden.
Namn:
Epostadresse: