Sei di meining om plan for Brukarutval - frist 22. april 2018

Formannskapet vedtok 15.03.2018 at plan for Brukarutval skal leggast ut på høyring førlgjande stader:

 • Balestrand rådhus
 • Balestrand folkebibliotek
 • Fjordtun oppvekstsenter
 • Balestrand Helsesenter
 • Balestrand Helsetun

Plan og saksutgreiing frå formannskapet 15.03.2018:

Saksframlegg

Protokoll

Brukarutval i Balestrand

Du kan seie di meining om planen via skjema på heimesida til Balestrand kommune under Sjølvbetjening – Skjema – Høyringsuttale, sjå lenke:

SKJEMA HØYRINGSUTTALE

eller sende på epost til postmottak@balestrand.kommune.noFrist for uttale er 22. april.

 

Planen er og sendt til høyring til følgjande instansar:

 • Tjugum og Esefjorden Grendalag
 • Fjordane Grendalag
 • Nessane Grendalag
 • Kvamsøy Grendalag
 • Balestrand Røde kors
 • Sygna vgs.
 • Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
 • Ungdomsrådet 
 • Sjukepleiarforbundet
 • Fagforbundet
 • FO

 

 

Tips ein ven Skriv ut