Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjon er stab/støtteeining for rådmann og øvrig organisasjon.

Den inneheld Økonomiavdelinga, Servicetorget og personalsjefen.

Økonomiavdelinga ivaretek rekneskap og økonomifunksjon for Balestrand kommune.

Avdelinga ivaretek óg innkreving av skatt.

Tilsette i Sentraladministrasjon

e-post til økonomiavdelinga

e-post til skattoppkrevjaren

Tips ein ven Skriv ut