Servicetorget

Servicetorget til Balestrand kommune held til i 1. etasje på rådhuset.

Oppgåvene som ligg på Servicetorget er mange. Under har me lista opp dei vanligaste.

For besøkande (innbyggjarar, verksemder, media og andre):

 • Ekspedisjon, ta i mot publikum
 • Sentralbord
 • Post
 • Kopiering
 • Kunnskapsprøve
 • Arkivtenester - innsyn, postlister o.l. (sjå nedst)
 • Heimesida
 • Opne og stenge for dagen

For politikarar:

 • Møteadministrasjon, politisk
 • Møtekalender og sakspapir på heimesida
 • Sakspapir - utskrift og kopiering
 • Adresselister for alle utval
 • Sakshandsaming og sekretærtenester
 • Val

For tilsette (interne tenester):

 • Systemadministrasjon, sak- og arkivsystemet
 • Posthandtering inn og utgåande
 • Journalføring, registrering, skanning, kontroll og oppfylgjing
 • Møteadministrasjon, administrativt
 • Internpost for einingane
 • Sekretærtenester for sakshandsamarar, kommunalsjefar og rådmann
 • Intern opplæring og support
 • Administrere møterom og ressursar
 • Kopiering og utskrift
 • Innkjøp av kontorutstyr og maskiner
 • Arkivtenester internt, for sakshandsamarar

Tilsetteliste

Arkivet i Balestrand kommune

Arkivet i Balestrand kommune har arkivmateriale frå kommunen vart oppretta 1849 og fram til i dag. Mykje av dette er offentleg og kan gjevast innsyn i. Arkivmateiale fram til 1964 er avlevert til fylkesarkivet, men det er mogeleg å få innsyn også i dette materialet.

Vi kan hjelpe deg med for eksempel:

- Finne informasjon om kommunen eller spesielle saker.

- Finne informasjon om eigedomen din.

Arkivplan for kommunen viser korleis arkivet er oppbygd.

 

Tips ein ven Skriv ut