Simas beklagar feil ved faktureringa

Ved ein feil er det sendt ut inkassovarsel til nokre av abonnentane våre. Dette beklagar me på det sterkaste, og vil gjere alt me kan for å unngå liknande tilfeller seinare.  Me ber om at dei som har fått inkassovarsel tek kontakt med SIMAS okonomi@simas.no, slik at me får sett på saka til kvar enkelt, og oppgi eventuell mailadresse so får du ny faktura.  

Tips ein ven Skriv ut