hogstmaskin nessadalen

Skog- og viltkveld

Vi invitere til ein kveld med fokus på skogbruks-  og hjorteviltplanar.

Kvamsøy Ungdomshus

Torsdag 22. oktober kl. 18.00

Tema:

  1.   Tilbod om nye skogbrukssplanar for området Balestrand- Kyrkjebø

Skogbruksplanar eit unikt reiskap for deg som skogeirar/grunneigar:

Kva for ressursar sitt du på?  Kva eig du? Korleis  planlegge/prioritere  hogst og vegbygging?  skogskader og viltforvaltning ? m.m.

Planområdet er mellom Vetlefjorden og Vadheim.

Innlegg frå:

Jan Ivar Rødland,  planavdelinga hjå Vestskog SA

Torkjell Hofseth, fylkesskogmeister hjå fylkesmannen

 

  1. Prosjektet - Forvaltning av hjortebestand 2013-2017.

Oppfylgingsmøte for bestandområda; Vadheim-Ese og Ese-Fjærland.

Bakgrunnen for prosjektet og vegen vidare for bestandsplansamarbeid i områda. Utnemning av interimstyre for skiping av bestandsplanområde. Her vert valda invitert til å kome med framlegg til kandidatar

Innlegg frå:   Magnus Frøyen frå Prosjektet/Norsk hjortesenter

 

Det vert kaffe frå lavvoen og mat under vegs.

Alle er velkomne!

Balestrand kommune           Vestskog             Norsk Hjortesenter

Tips ein ven Skriv ut