Skogbrannfare

Bør du forsikre skogen din?

Det er no ekstrem stor skogbrannfare og totalforbud mot bål og grilling i skog og mark. Som skogeigar er det lurt å sjekke om skogen din er forsikra. Dette gjerast på SKOGBRAND FORSIKRING tlf 23356500 eller post@skogbrand.no. For ein vanleg eigedom er dei årlege kostnadane bare nokre hundre kr. Brann og stormskade vært ikkje dekka av anna forsikring eller naturskade slik at det kan bli store tap ved eventuelle skader.

Bålbrenning forbode
Bålbrenning forbode
Skogbrannfare
Skogbrannfare
Tips ein ven Skriv ut