illustrasjon skogfond

Skogfond kurs

Bruk av skogfond skal sikre at du som skogeigar får god finansiering ved investeringar i skogen.

Særleg viktig for deg som planlegg skogsvegbygging.

 

Me  inviterer til ein kurskveld . Du kan velge den kveld og stad som passer best:

Tysdag   10. november :  Vik,  Kyrkjestova,  kl.  19.00 -22.00.

Onsdag  11. november :  Balestrand, kommunestyresalen, kl. 19.00 -22.00.

Torsdag 12. november:  Leikanger , kommunestyresalen,  kl. 19.00 - 22.00.

Tysdag   24. november :  Luster, Rådhuset, kl 18.00 – 21.00.

Kurset er gratis og retta mot skogeigarar. Kursleiar Arnt Laukeland.

Påmelding innan 06.11 (Luster 17.11) til den stad du ønskjer å delta:

Jørgen Hundseth;  tlf 95083638 eller jorgen.hundseth@balestrand.kommune.no

Eva Huke:  tlf. 57629657 / 57655645  eller : eva.huke@sogndal.kommune.no

Karen Weichert:  tlf 90534102 eller : Karen.Weichert@vik.kommune.no)

Luster kommune:  tlf  57685500 eller:  Arne.Kristian.Borger@luster.kommune.no

 

I Norge må alle skogeigarar setta av midlar til skogfond ved sal av skogsvirke. Avsett skogfond er skattefritt og du kan velje sats mellom 4-40%.  Å sette av riktig sats er viktig i høve trongen du har for investering i skogkultur, vegbygging m.m.

Kommunane;  Balestrand, Vik, Leikanger, Sogndal og Luster.

Tips ein ven Skriv ut