SIMAS

Slamtømming og gebyr

SIMAS har frå 1. januar 2011 overteke faktureringa av gebyret for slamtømming for Balestrand kommune. Grunnen til dette er at det er SIMAS som leverar desse tenestene til abonnentane på vegne av kommunen. Slamavgift for heile 2011 vil bli fakturert på 2. termin. Desse fakturaene blir sendt  ut i midten av september med forfall i byrjinga av oktober.

SIMAS har ikkje noko auke i slamgebyret i 2011.


Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med SIMAS på: 

Telefon 57 67 69 84
eller på e-post


 

Tips ein ven Skriv ut