Søknadsfrist Sogn kulturskule 18.mai

Me minner om at søknadsfrist for plass i kulturskulen er 18. mai.

Dei som alt har plass treng ikkje søka på nytt (berre gi beskjed om dei held fram)

Lever søknad på

www.sognkulturskule.no

eller epost

roar.sandnes@leikanger.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut