Stenging av vegen

Esebotnen er stengd

Vegtrafikksentralen har varsla at Esebotnen er stengd og at det vert ferje frå Balestrand.

Tips ein ven Skriv ut