Sykkeltest 2011 3

Sykkeltesten 2011

Sykkeltesten for 4.klasse, Sagatun skule samt markering av Verdens tobakksfrie dag.

Sykkeltesten for 4.klasse på Sagatun skule vart vel gjenomførd. Alle bestod prøven. Politiet ved Geir Harkjerr såg til at prøva vart rett utførd og alle fekk nye sykkelhjelmar av folkehelsekoordinator Kari Maria Fjærestad.

31 .mai er Verdens tobakksfrie dag og den vart markert ved ungdomstrinnet ved Sagatun der tannhelsetenesta og folkehelsekoord. var tilstades.

 

Sykkeltest 2011 4
Sykkeltest 2011 8
Verdens tobakksfrie dag 2011 2
Tips ein ven Skriv ut