Skogrydding opp til Gulleplestølen, foto jh

TURSTIAR SKAL RYDDAST

Store mengder skog er brekt av snø denne vinteren og alle turrutane er sperra av skog.

Turlaget/kommunen treng dugnashjelp til dette arbeidet no i juni, og følgjande turar står att:

 rute 7: Klukkshaug-Buråsi

 rute 9 : Bruhjellstølen (øvre del)

 rute 7B: Orramyri-Fjærestadstølen

 rute 11: Esedalen

 rute 11A: Grisagrø

 rute 20: Vindreken

 rute 19A: Gulleplestølen- Gulleplenipa

 rute 19A; Dalsdalen-Erlingbu

 rute 14: Sværeskardet

 Interreserte ring tlf: 95083638

Tips ein ven Skriv ut