Utlevering av plastknytesekker og bioposar

 

1 rull plastknytesekker har vorte delt ut til alle abonnentar på papirdunken i veke 10 og 11.
 
2 rullar bioposar vil bli delt ut på våtorganisk dunk til alle abonnentar i veke 16 og 17.
 
Det vil likevel alltid vera nokon abonnentar som ikkje har satt ut dunken, eller som deler dunk med andre, og dermed ikkje har fått utdelt plastknytesekk eller bioposar.
Desse bør difor kunne hente desse sekkene gratis på miljøstasjonen eller på tenestetorget i sin kommune i løpet av den neste månaden.
 
Dersom noko er uklart ta kontakt med underteikna.
 
 
Med venleg helsing
SIMAS IKS
Tone Myklebust
Økonomi og informasjonsmedarbeidar
tone@simas.no
Tlf.: +47 57 65 70 76
Tips ein ven Skriv ut