Val Balestrand ungdomsråd

Balestrand Ungdomsråd held val fyrstkomande torsdag 8.11. på Rådhuset i Kommunestyresalen kl. 1800-1900.

Alle har møte- og stemmerett !

Vel møtt!

Tips ein ven Skriv ut