Valresultat for Balestrand kommune ved stortingsvalet 2017

Folk som stemmer på Fjordtun

Lasse Bolstad stemmer på Fjordtun. I stemmestyret sit Sigrun Dale, Gerd Laila Ræstad og Ingrid Menes. Foto: Sondre K.Ø.

Sjå vedlagte rapportar for det endelege valresultatet for Balestrand kommune.

Valprotokoll frå valstyret.pdf

Tal mottekne førehandsstemmer.pdf

Stemmer avgitt på valdagen

Valdeltaking

Stemmeberettiga per krets.pdf

Sjå og NRK for fullt resultat.

Folk som stemmer på Nessane

Stemmekø på Nessane. Foto: Sondre K.Ø.

 

Tips ein ven Skriv ut