Ordførarar og Grepstad på scena

Velkomen til folkemøte om nye Sogndal kommune!


  • BALESTRAND, KVIKNESALEN

  • Onsdag 24. oktober, klokka 18.00- 20.00

  • Musikk ved Tor Talle og Kai Martin Brekke

  • Ordførarane, prosjektrådmann har samtale med Knut Henning Grepstad

  • Engasjerte ungdommar frå Balestrand deltek

  • Enkel bevertning


Informasjon om folkemøte

Tips ein ven Skriv ut