Hender forma i ein sirkel med teksten "Vi lærer norsk"

Ynskjer du forbetre norskkunnskapane dine?

Det er ved haustsemesteret 2019 ledige plassar på Norskopplæringa. 

Undervisninga er knytt til undervisning for vaksne innvandrarar med «rett og plikt» til norsk med samfunnskunnskap.

Det vil i haust bli tilbod om undervisning på A1/A2 og A2/B1 nivå.

Undervisninga føregår på dagtid 16 t/v.

Pris for haustsemesteret er kr 3000,- (inkl bøker/nettressurs) Alle vil få tilbod om avsluttande eksamen kvart semester.

Event. eksamensavgift kjem i tillegg. Oppstart er 19. august 2019.

For meir informasjon –  ta kontakt med Marianne Herland mob 48009470.

Tips ein ven Skriv ut